RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED

Havnepladsen 35, 5900 Rudkøbing - Tlf 6251 1488 Fax 6251 1487
www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk


Forside

muslingeopdræt

Havdambrug

Kreaturfartøjer

Alu-joller

One-off både

Kontakt

OMBYGNING

RB 19,99 GT FISHFARM CAT

RB 60 FISHFARM CAT

RB 3O m³ BRØNDBÅDHAVDAMBRUG

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har udført forbedringer og reparationer på flydende foderanlæg, samt renoveret og udrustet et tidligere fiskefartøj til et specialfartøj til et større havdambrug, og er pt. igang med projektering af en mindre brøndbåd og en multianvendelig catamaran, også til havdambrug.

OMBYGNING

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har i efteråret 2009 ombygget og udrustet et tidligere fiskefartøj, oprindeligt muslingeskraber, til et service- og håndteringsfartøj til et havdambrug.

RB 19,99 GT FISHFARM CAT

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har under projektering en multianvendelig catamaran til havdambrug. Fartøjet er særdeles velegnet som foderfartøj.

RB 60 FISHFARM CAT

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har under projektering en multianvendelig catamaran til større havdambrug.

30 m³ BRØNDBÅD

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har projekteret en brøndbåd på 19,99 GT med en brøndlast på 30 m³, også beregnet til serviceopgaver og håndteringer i havdambrug.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk