RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED

Havnepladsen 35, 5900 Rudkøbing - Tlf 6251 1488 Fax 6251 1487
www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk


Forside

muslingeopdræt

Havdambrug

Kreaturfartøjer

Alu-joller

One-off både

Kontakt

YRSA

KREATURBÅD/FÆRGEYRSA af RUDKØBING leveret i foråret 2004

KREATURFARTØJER

YRSA

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har i foråret 2004 afleveret et landgangsfartøj / kreaturpram til Fyns Amt.

KREATURBÅD/
FÆRGE

Under projektering er en kreaturtransporter / gods- og personfærge til en mindre dansk ø


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk