RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED

Havnepladsen 35, 5900 Rudkøbing - Tlf 6251 1488 Fax 6251 1487
www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk


Forside

muslingeopdræt

Havdambrug

Kreaturfartøjer

Alu-joller

One-off både

Kontakt

RB BULLDOG BARGE

RB 46 BULLDOG BARGE

RB 52 BULLDOG BARGE

RB 30 PICKUP BOAT

RB 23 PICKUP BOAT

LINEHALERKRANER
RB 46 BULLDOG BARGE nr 2 leveret i maj 2009

MUSLINGEOPDRÆT

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har arbejdet intens og målrettet med udviklingen af et egnet fartøj til høstarbejder i danske linemuslingeanlæg, beliggende i beskyttede farvande.
Vore medarbejdere har været med i anlæggene, for ved selvsyn at erfare under hvilke forhold, der hidtil har været arbejdet. Udviklingsarbejdet har på brugersiden involveret muslinge-opdrættere og på teknikkersiden eksperter inden for hydraulikanlæg og styringsteknikker.
RB BULLDOG BARGE er det vel fungerende resultat af dette udviklingsarbejde.

Vi har projekteret to mindre typer af service-både til linemuslingeanlæg, og arbejder i øjeblikket med udvikling af et opdrætsfartøj til muslingeanlæg i åbent farvand - omkring vindmølleparker eller i forbindelse med andre typer af aquakultur-anlæg.

RB BULLDOG BARGE

RB BULLDOG BARGE er udviklet med hovedvægt på høstarbejder i linemuslingeanlæg. Fartøjets gode manøvredygtighed, pladsforhold på arbejdsdækket kombineret med den store hydraulikstation, gør også fartøjet anvendeligt til alle øvrige arbejder i et linemuslingeanlæg.

RB 46 BULLDOG BARGE

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har leveret 2 fartøjer af typen RB 46 BULLDOG BARGE.

RB 52 BULLDOG BARGE

RB BULLDOG BARGE blev oprindeligt udviklet til denne udgave, der har en lasteevne svarende til et læs med en kølevogn.

RB 30 PICKUP-BOAT

RB 30 PICKUP-BOAT er projekteret til servicearbejder i linemuslingeanlæg, hurtigtgående og med god stabilitet for arbejder ud over siden

RB 23 PICKUP-BOAT

RB 23 PICKUP-BOAT er projekteret til servicearbejder i linemuslingeanlæg, hurtigtgående og med god stabilitet for arbejder ud over siden. Fartøjet er under grænsen for Søfartsstyrelsens godkendelse og kontrol.

RB LINEHALERKRAN
RB LINEHALERGALGE

RB LINEHALERKRAN og RB LINEHALERGALGE er udviklet til fartøjer med en samlet vægt på 20 - 50 ton.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk